امیررضا یاورخانی
 • متولد ۱۳۷۱/۰۲/۱۷
 • کارشناسی معماری.
 • عضو انجمن هنرهای تجسمی معاصر.
 • دارای مدرک فنی حرفه ای.
 • نقاشی درجه یک و دو ، مربیگری و مدیریت.
 • دارای مدرک بین المللی مربیگری از انگلستان.
 • سابقه دو سال تدریس در جهاد دانشگاهی تهران.
 • موسس و مدیر آکادمی ژیکس از سال ۱۳۹۳.
 • سابقه شرکت در نمایشگاه هایی از جمله :
 • سه نمایشگاه انفرادی در گالری آیریک.
 • نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر در گالری صبا.
 • نمایشگاه گروهی گالری آیریک.
 • نمایشگاه گروهی دانشگاه هنر تهران.
 • نمایشگاه گروهی گالری انتظامی.
 • نمایشگاه گروهی گالری آتشزاد.
 • نمایشگاه گروهی گالری شلمان.
 • نمایشگاه گروهی گالری احسان.
 • نمایشگاه گروهی گالری ایده.
AMIRREZA YAVARKHANI
 • Date of birth : 1992.05.07
 • Bachelor of architecture.
 • Member of association of contemporary visual arts.
 • Certificate of painting, grade one and two, coaching and management from technical school of art
 • International certificate of painting and art design coaching from UK.
 • 2 years experience of teaching in the academic center for education,culture and research (ACECR) In Tehran university.
 • Founder and manager of “XiiX” academy of visual arts since 2014.
 • Taking part in exhibitions :
 • 3 solo exhibitions in “IRIK” gallery.
 • Group exhibition of contemporary artists in “SABA” gallery.
 • Group exhibition in “IRIK” gallery.
 • Group exhibition in "TEHRAN UNIVERSITY OF ART".
 • Group exhibition in “ENTEZAMI” gallery.
 • Group exhibition in “ATASHZAD” gallery.
 • Group exhibition in “SHELMAN” gallery.
 • Group exhibition in “EHSAN” gallery.
 • Group exhibition in “IDEA” gallery.